Brandvarnare

Enligt 34 § Räddningslagen:

Den som äger en bostad är skyldig att se till att bostaden förses med brandvarnare eller andra anordningar som i ett så tidigt skede som möjligt registrerar begynnande brand och ger larm till dem som finns i bostaden.
Bostadsinnehavaren är skyldig att se till att brandvarnaren och andra i 1 mom. avsedda anordningar är i funktionsdugligt skick.

Enligt 32 § Räddningsförordningen

Brandvarnare skall finnas i bostäder samt i inkvarteringslokaler och vårdinrättningar som inte är utrustade med brandalarmanläggning. Det skall finnas minst en brandvarnare per våningsplan. Brandvarnare skall utplaceras så att även sovande personer kan väckas av alarmsignalen. Beroende på bostadens storlek, form och förekomst av anordningar som kan orsaka brandfara kan flera brandvarnare vara nödvändiga.Med bostad avses både permanent bostad och tillfällig bostad såsom fritidsbostad.

Det var något nytt när man flyttade från Sverige. Det fanns en brandvarnare, ur funktion eftersom batteriet var slut. Lite senare förstörde frun brandvarnaren genom att dra ned den med våld när den började låta vid matlagning. Jag fick be disponenten att reparera den. Senare, ny fru, samma sak hände igen. Jag får väl ge en kurs i brandvarnarhantering om jag flyttar ihop igen. Hursomhelst, så här står det skrivet i relief på brandvarnaren:

Important: before installing, read owner’s manual for installation and maintenance information. If you do not have a manual, see detector base for model # and manual information. DO NOT PAINT. Important: smoke detector will not operate if battery is dead, disconnected or improperly installed.

En klisterlapp på baksidan har denna information:

EYSTON

Eyston Co Ltd.

Eyston palovaroitin malli SD-101.

Sisäasiainministeriön luettelonumero SM.812/91. Säteilyturvakeskuksen hyväksymä palovaroitin. (Päätös 4/322/91 STUK). Sisältää radioaktiivista ainetta enintään 40 KBq Am-241. Voidaan poistaa talousjätteen mukana. Paristo: Vaatii toimiakseen tuoreen 9V. 6F22 tai vastaavan alkalisen pariston.

Pääedustaja: BL-Palontorjunta Oy, PL 91, 00391 Helsinki, Puh. 90-843181.

Valmistus pv. BLSA

På svenska (Am-241 är en isotop av Americium):

EYSTON

Eyston Co Ltd.

Eyston brandvarnare modell SD-101.

Inrikesministeriets katalognummer SM.812/91. Brandvarnare godkänd av Strålsäkerhetscentralen. (Beslut 4/322/91 STUK). Innehåller radioaktivt ämne med högst 40 kBq Am-241. Den kan kastas i hushållsavfallet. Batteri: kräver ett nytt 9 V 6F22 alkaliskt batteri eller liknande.

Generalagent: BL-Palontorjunta Oy, PB 91, 00391 Helsingfors, Tel. 90-843181.

Tillverkningsdatum: BLSA

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s